Mesafeli Satış Politikası

işbu Sözleşme Aşağıdaki Taraflar Arasında Aşağıda Belirtilen Hüküm Ve Şartlar Çerçevesinde imzalanmıştır.

1) ‘Alıcı’ ; (Sözleşmede Bundan Sonra “Alıcı” Olarak Anılacaktır)
2) ‘Satıcı’ ; (Sözleşmede Bundan Sonra “Satıcı” Olarak Anılacaktır)

Ad- Soyad: Manna Hotels – Camport Turz. İnş. Elk. Güv. Sist. San. Ve Tic. Ltd Şti
Adres: Esentepe Mh. Yıldız Posta Cd. No:19 Şişli – Istanbul / TURKEY

iş Bu Sözleşmeyi Kabul Etmekle Alıcı, Sözleşme Konusu Siparişi Onayladığı Takdirde Sipariş Konusu Bedeli Ve Varsa Kargo Ücreti, Vergi Gibi Belirtilen Ek Ücretleri Ödeme Yükümlülüğü Altına Gireceğini Ve Bu Konuda Bilgilendirildiğini Peşinen Kabul Eder.

işbu Sözleşmenin Uygulanmasında Ve Yorumlanmasında Aşağıda Yazılı Terimler Karşılarındaki Yazılı Açıklamaları ifade Edeceklerdir.

Bakan: Gümrük Ve Ticaret Bakanı’nı,
Bakanlık: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nı,
Kanun: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unu,
Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (Rg:27.11.2014/29188)
Hizmet: Bir Ücret Veya Menfaat Karşılığında Yapılan Ya Da Yapılması Taahhüt Edilen Ürün, Hizmet, Servis, Sunum Ve Konaklama Gibi Her Türlü Tüketici işleminin Konusunu,
Satıcı: Ticari Veya Mesleki Faaliyetleri Kapsamında Tüketiciye Ürün, Hizmet, Servis, Sunum Ve Konaklama Gibi Her Türlü Tüketici ihtiyaçlarını Sunan Veya Sunan Adına Veya Hesabına Hareket Eden Şirketi,
Alıcı: Bir Mal Veya Hizmeti Ticari Veya Mesleki Olmayan Amaçlarla Edinen, Kullanan Veya Yararlanan Gerçek Ya Da Tüzel Kişiyi,
Site: Satıcı’ya Ait MannaHotels.Com Adlı internet Sitesini,
Sipariş Veren: Bir Mal Veya Hizmeti Satıcı’ya Ait internet Sitesi Üzerinden Talep Eden Gerçek Ya Da Tüzel Kişiyi,
Taraflar: Satıcı Ve Alıcı’yı,
Sözleşme: Satıcı Ve Alıcı Arasında Akdedilen işbu Sözleşmeyi,
Mal: Alışverişe Konu Olan Taşınır Eşyayı Ve Elektronik Ortamda Kullanılmak Üzere Hazırlanan Yazılım, Ses, Görüntü Ve Benzeri Gayri Maddi Malları ifade Eder.

işbu Sözleşme, Alıcı’nın, Satıcı’ya Ait internet Sitesi Üzerinden Elektronik Ortamda Siparişini Verdiği Aşağıda Nitelikleri Ve Satış Fiyatı Belirtilen Ürünün Satışı Ve Teslimi ile ilgili Olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Hükümleri Gereğince Tarafların Hak Ve Yükümlülüklerini Düzenler.

Listelenen Ve Sitede ilan Edilen Fiyatlar Satış Fiyatıdır. ilan Edilen Fiyatlar Ve Vaatler Güncelleme Yapılana Ve Değiştirilene Kadar Geçerlidir. Süreli Olarak ilan Edilen Fiyatlar ise Belirtilen Süre Sonuna Kadar Geçerlidir.

Ünvanı : Camport Turz. İnş. Elk. Güv. Sist. San. Ve Tic. Ltd Şti.
Adres: Esentepe Mh. Yıldız Posta Cd. No:19 Şişli – Istanbul / TURKEY
Telefon: +0 212 233 00 00
Eposta: info@MannaHotels.Com

Teslim Edilecek Kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta / Kullanıcı Adı

Ad / Soyad / Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta / Kullanıcı Adı

1) Malın / Ürün / Ürünlerin / Hizmetin Temel Özelliklerini (Türü, Miktarı, Marka / Modeli, Rengi, Adedi) Satıcı’ya Ait internet Sitesinde Yayınlanmaktadır. Satıcı Tarafından Kampanya Düzenlenmiş ise ilgili Ürünün Temel Özelliklerini Kampanya Süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya Tarihine Kadar Geçerlidir.

7.2. Listelenen Ve Sitede ilan Edilen Fiyatlar Satış Fiyatıdır. ilan Edilen Fiyatlar Ve Vaatler Güncelleme Yapılana Ve Değiştirilene Kadar Geçerlidir. Süreli Olarak ilan Edilen Fiyatlar ise Belirtilen Süre Sonuna Kadar Geçerlidir.

7.3. Sözleşme Konusu Mal Ya Da Hizmetin Tüm Vergiler Dâhil Satış Fiyatı Aşağıda Gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması
Adet
Birim Fiyatı
Ara Toplam
Kdv
Kargo Tutarı
Toplam
Ödeme Şekli Ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat Tarihi
Teslim Şekli

7.4. Ürün Sevkiyat Masrafı Olan Kargo Ücreti Alıcı Tarafından Ödenecektir.

Ad / Soyad / Ünvan :
Adres :
Telefon :
Faks :
E-Posta / Kullanıcı Adı :
Fatura Adresi :
Teslimat Adresi :

Fatura Fatura Adresine, Sipariş ise Sipariş Adresine Teslim Edilir.

Fatura Örneği Satın Alma işlemi Esnasında Alıcıya Dijital Yolla Gönderilir. Fatura’nın Aslı ise Ortalama 3 – 5 Gün içerisinde Fatura Adresine Gönderilir.

9.1. Alıcı, Satıcı’ya Ait internet Sitesinde Sözleşme Konusu Ürünün Temel Nitelikleri, Satış Fiyatı Ve Ödeme Şekli ile Teslimata ilişkin Ön Bilgileri Okuyup, Bilgi Sahibi Olduğunu, Elektronik Ortamda Gerekli Teyidi Verdiğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirmeyi Elektronik Ortamda Teyit Etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesinin Kurulmasından Evvel, Satıcı Tarafından Alıcı’ Ya Verilmesi Gereken Adresi, Siparişi Verilen Ürünlere Ait Temel Özellikleri, Ürünlerin Vergiler Dâhil Fiyatını, Ödeme Ve Teslimat Bilgilerini De Doğru Ve Eksiksiz Olarak Edindiğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

9.2. Sözleşme Konusu Her Bir Ürün, 30 Günlük Yasal Süreyi Aşmamak Kaydı ile Alıcı’nın Yerleşim Yeri Uzaklığına Bağlı Olarak internet Sitesindeki Ön Bilgiler Kısmında Belirtilen Süre Zarfında Alıcı Veya Alıcı’nın Gösterdiği Adresteki Kişi Ve/Veya Kuruluşa Teslim Edilir. Bu Süre içinde Ürünün Alıcı’ya Teslim Edilememesi Durumunda, Alıcı’nın Sözleşmeyi Feshetme Hakkı Saklıdır.

9.3. Satıcı, Sözleşme Konusu Ürünü Eksiksiz, Siparişte Belirtilen Niteliklere Uygun Ve Varsa Garanti Belgeleri, Kullanım Kılavuzları işin Gereği Olan Bilgi Ve Belgeler ile Teslim Etmeyi, Her Türlü Ayıptan Arî Olarak Yasal Mevzuat Gereklerine Göre Sağlam, Standartlara Uygun Bir Şekilde işi Doğruluk Ve Dürüstlük Esasları Dâhilinde ifa Etmeyi, Hizmet Kalitesini Koruyup Yükseltmeyi, işin ifası Sırasında Gerekli Dikkat Ve Özeni Göstermeyi, ihtiyat Ve Öngörü ile Hareket Etmeyi Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

9.4. Satıcı, Sözleşmeden Doğan ifa Yükümlülüğünün Süresi Dolmadan Alıcı’yı Bilgilendirmek Ve Açıkça Onayını Almak Suretiyle Eşit Kalite Ve Fiyatta Farklı Bir Ürün Tedarik Edebilir.

9.5. Satıcı, Sipariş Konusu Ürün Veya Hizmetin Yerine Getirilmesinin imkânsızlaşması Halinde Sözleşme Konusu Yükümlülüklerini Yerine Getiremezse, Bu Durumu, Öğrendiği Tarihten itibaren 3 Gün İçinde Yazılı Olarak Tüketiciye Bildireceğini, 14 Günlük Süre içinde Toplam Bedeli Alıcı’ya iade Edeceğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

9.6. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünün Teslimatı için işbu Sözleşme’yi Elektronik Ortamda Teyit Edeceğini, Herhangi Bir Nedenle Sözleşme Konusu Ürün Bedelinin Ödenmemesi Ve/Veya Banka Kayıtlarında iptal Edilmesi Halinde, Satıcı’nın Sözleşme Konusu Ürünü Teslim Yükümlülüğünün Sona Ereceğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

9.7. Alıcı, Sözleşme Konusu Ürünün Alıcı Veya Alıcı’nın Gösterdiği Adresteki Kişi Ve/Veya Kuruluşa Tesliminden Sonra Alıcı’ya Ait Kredi Kartının Yetkisiz Kişilerce Haksız Kullanılması Sonucunda Sözleşme Konusu Ürün Bedelinin ilgili Banka Veya Finans Kuruluşu Tarafından Satıcı’ya Ödenmemesi Halinde, Alıcı Sözleşme Konusu Ürünü 3 Gün içerisinde Nakliye Gideri Alıcı’ya Ait Olacak Şekilde Satıcı’ya iade Edeceğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

9.8. Satıcı, Tarafların iradesi Dışında Gelişen, Önceden Öngörülemeyen Ve Tarafların Borçlarını Yerine Getirmesini Engelleyici Ve/Veya Geciktirici Hallerin Oluşması Gibi Mücbir Sebepler Halleri Nedeni ile Sözleşme Konusu Ürünü Süresi içinde Teslim Edemez ise, Durumu Alıcı’ya Bildireceğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder. Alıcı da Siparişin iptal Edilmesini, Sözleşme Konusu Ürünün Varsa Emsali ile Değiştirilmesini Ve/Veya Teslimat Süresinin Engelleyici Durumun Ortadan Kalkmasına Kadar Ertelenmesini Satıcı’dan Talep Etme Hakkını Haizdir. Alıcı Tarafından Siparişin iptal Edilmesi Halinde Alıcı’nın Nakit İle Yaptığı Ödemelerde, Ürün Tutarı 14 Gün İçinde Kendisine Nakden Ve Defaten Ödenir. Alıcı’nın Kredi Kartı İle Yaptığı Ödemelerde İse, Ürün Tutarı, Siparişin Alıcı Tarafından iptal Edilmesinden Sonra 14 Gün içerisinde ilgili Bankaya iade Edilir. Alıcı, Satıcı Tarafından Kredi Kartına iade Edilen Tutarın Banka Tarafından Alıcı Hesabına Yansıtılması Alıcı’nın Bankası ile Arasında ki Bir Süreç Olduğunu, Satıcı Bu Tutarın Bankaya İadesinden Sonra Alıcı’nın Hesaplarına Yansıması Halinin Tamamen Banka İşlem Süreci ile ilgili Olduğunu, Olası Gecikmeler için Satıcı’yı Sorumlu Tutamayacağını Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

9.9. Satıcının, Alıcı Tarafından Siteye Kayıt Formunda Belirtilen Veya Daha Sonra Kendisi Tarafından Güncellenen Adresi, E-Posta Adresi, Sabit Ve Mobil Telefon Hatları Ve Diğer iletişim Bilgileri Üzerinden Mektup, E-Posta, Sms, Telefon Görüşmesi Ve Diğer Yollarla iletişim, Pazarlama, Bildirim Ve Diğer Amaçlarla Alıcı’ya Ulaşma Hakkı Bulunmaktadır. Alıcı, işbu Sözleşmeyi Kabul Etmekle Satıcı’nın Kendisine Yönelik Yukarıda Belirtilen iletişim Faaliyetlerinde Bulunabileceğini Kabul Ve Beyan Etmektedir. Alıcı Aynı Zamanda Talep Etmesi Halinde Satın Alma işleminden Sonra Satıcının Alıcıya Ulaşmasını Reddedebilir Ve Bilgilerinin Kayıtlardan Silinmesini Talep Edebilir.

9.10. Alıcı, Sözleşme Konusu Mal/Hizmeti Teslim Almadan Önce Muayene Edecek; Ezik, Kırık, Ambalajı Yırtılmış Vb. Hasarlı Ve Ayıplı Mal/Hizmeti Kargo Şirketinden Teslim Almayacaktır. Teslim Alınan Mal/Hizmetin Hasarsız Ve Sağlam Olduğu Kabul Edilecektir. Teslimden Sonra Mal/Hizmetin Özenle Korunması Borcu, Alıcı’ya Aittir. Cayma Hakkı Kullanılacaksa Mal/Hizmet Kullanılmamalıdır. Fatura iade Edilmelidir.

9.11. Alıcı ile Sipariş Esnasında Kullanılan Kredi Kartı Hamilinin Aynı Kişi Olmaması Veya Ürünün Alıcı’ya Tesliminden Evvel, Siparişte Kullanılan Kredi Kartına ilişkin Güvenlik Açığı Tespit Edilmesi Halinde, Satıcı, Kredi Kartı Hamiline ilişkin Kimlik Ve iletişim Bilgilerini, Siparişte Kullanılan Kredi Kartının Bir Önceki Aya Ait Ekstresini Yahut Kart Hamilinin Bankasından Kredi Kartının Kendisine Ait Olduğuna ilişkin Yazıyı ibraz Etmesini Alıcı’dan Talep Edebilir. Alıcı’nın Talebe Konu Bilgi/Belgeleri Temin Etmesine Kadar Geçecek Sürede Sipariş Dondurulacak Olup, Mezkur Taleplerin 24 Saat içerisinde Karşılanmaması Halinde ise Satıcı, Siparişi iptal Etme Hakkını Haizdir.

9.12. Alıcı, Satıcı’ya Ait internet Sitesine Üye Olurken Verdiği Kişisel Ve Diğer Sair Bilgilerin Gerçeğe Uygun Olduğunu, Satıcı’nın Bu Bilgilerin Gerçeğe Aykırılığı Nedeniyle Uğrayacağı Tüm Zararları, Satıcı’nın ilk Bildirimi Üzerine Derhal, Nakden Ve Defaten Tazmin Edeceğini Beyan Ve Taahhüt Eder.

9.13. Alıcı, Satıcı’ya Ait internet Sitesini Kullanırken Yasal Mevzuat Hükümlerine Riayet Etmeyi Ve Bunları ihlal Etmemeyi Baştan Kabul Ve Taahhüt Eder. Aksi Takdirde, Doğacak Tüm Hukuki Ve Cezai Yükümlülükler Tamamen Ve Münhasıran Alıcı’yı Bağlayacaktır.

9.14. Alıcı, Satıcı’ya Ait internet Sitesini Hiçbir Şekilde Kamu Düzenini Bozucu, Genel Ahlaka Aykırı, Başkalarını Rahatsız Ve Taciz Edici Şekilde, Yasalara Aykırı Bir Amaç için, Başkalarının Maddi Ve Manevi Haklarına Tecavüz Edecek Şekilde Kullanamaz. Ayrıca, Üye Başkalarının Hizmetleri Kullanmasını Önleyici Veya Zorlaştırıcı Faaliyet (Spam, Virus, Truva Atı, Vb.) İşlemlerde Bulunamaz.

9.15. Satıcı’ya Ait internet Sitesinin Üzerinden, Satıcı’nın Kendi Kontrolünde Olmayan Ve/Veya Başkaca Üçüncü Kişilerin Sahip Olduğu Ve/Veya işlettiği Başka Web Sitelerine Ve/Veya Başka içeriklere Link Verilebilir. Bu Linkler Alıcı’ya Yönlenme Kolaylığı Sağlamak Amacıyla Konmuş Olup Herhangi Bir Web Sitesini Veya O Siteyi işleten Kişiyi Desteklememekte Ve Link Verilen Web Sitesinin içerdiği Bilgilere Yönelik Herhangi Bir Garanti Niteliği Taşımamaktadır.

9.16. işbu Sözleşme İçerisinde Sayılan Maddelerden Bir Ya Da Birkaçını ihlal Eden Üye işbu ihlal Nedeniyle Cezai Ve Hukuki Olarak Şahsen Sorumlu Olup, Satıcı’yı Bu ihlallerin Hukuki Ve Cezai Sonuçlarından Ari Tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal Nedeniyle, Olayın Hukuk Alanına intikal Ettirilmesi Halinde, Satıcı’nın Üyeye Karşı Üyelik Sözleşmesine Uyulmamasından Dolayı Tazminat Talebinde Bulunma Hakkı Saklıdır.

10.1. Alıcı; Mesafeli Sözleşmenin Mal Satışına ilişkin Olması Durumunda, Ürünün Kendisine Veya Gösterdiği Adresteki Kişi/Kuruluşa Teslim Tarihinden itibaren 14 (On Dört) Gün İçerisinde, Satıcı’ya Bildirmek Şartıyla Hiçbir Hukuki Ve Cezai Sorumluluk Üstlenmeksizin Ve Hiçbir Gerekçe Göstermeksizin Malı Reddederek Sözleşmeden Cayma Hakkını Kullanabilir. Hizmet Sunumuna ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde ise, Bu Süre Sözleşmenin imzalandığı Tarihten itibaren Başlar. Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden Önce, Tüketicinin Onayı ile Hizmetin ifasına Başlanan Hizmet Sözleşmelerinde Cayma Hakkı Kullanılamaz. Cayma Hakkının Kullanımından Kaynaklanan Masraflar Satıcı’ Ya Aittir. Alıcı, iş Bu Sözleşmeyi Kabul Etmekle, Cayma Hakkı Konusunda Bilgilendirildiğini Peşinen Kabul Eder.

10.2. Cayma Hakkının Kullanılması için 14 (Ondört) Günlük Süre içinde Satıcı’ Ya iadeli Taahhütlü Posta Veya Fax ile Yazılı Bildirimde Bulunulması Ve Ürünün işbu Sözleşmede Düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” Hükümleri Çerçevesinde Kullanılmamış Olması Şarttır. Bu Hakkın Kullanılması Halinde,

A) 3. Kişiye Veya Alıcı’ Ya Teslim Edilen Ürünün Faturası, (iade Edilmek İstenen Ürünün Faturası Kurumsal ise, iade Ederken Kurumun Düzenlemiş Olduğu iade Faturası ile Birlikte Gönderilmesi Gerekmektedir. Faturası Kurumlar Adına Düzenlenen Sipariş iadeleri iade Faturası Kesilmediği Takdirde Tamamlanamayacaktır.)

B) iade Formu,

C) iade Edilecek Ürünlerin Kutusu, Ambalajı, Varsa Standart Aksesuarları ile Birlikte Eksiksiz Ve Hasarsız Olarak Teslim Edilmesi Gerekmektedir.

D) Satıcı, Cayma Bildiriminin Kendisine Ulaşmasından itibaren En Geç 10 Günlük Süre içerisinde Toplam Bedeli Ve Alıcı’yı Borç Altına Sokan Belgeleri Alıcı’ Ya iade Etmek Ve 20 Günlük Süre içerisinde Malı iade Almakla Yükümlüdür.

E) Alıcı’nın Kusurundan Kaynaklanan Bir Nedenle Malın Değerinde Bir Azalma Olursa Veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı Kusuru Oranında Satıcı’nın Zararlarını Tazmin Etmekle Yükümlüdür. Ancak Cayma Hakkı Süresi içinde Malın Veya Ürünün Usulüne Uygun Kullanılması Sebebiyle Meydana Gelen Değişiklik Ve Bozulmalardan Alıcı Sorumlu Değildir.

F) Cayma Hakkının Kullanılması Nedeniyle Satıcı Tarafından Düzenlenen Kampanya Limit Tutarının Altına Düşülmesi Halinde Kampanya Kapsamında Faydalanılan indirim Miktarı iptal Edilir.

Alıcı’nın isteği Veya Açıkça Kişisel ihtiyaçları Doğrultusunda Hazırlanan Ve Geri Gönderilmeye Müsait Olmayan, iç Giyim Alt Parçaları, Mayo Ve Bikini Altları, Makyaj Malzemeleri, Tek Kullanımlık Ürünler, Çabuk Bozulma Tehlikesi Olan Veya Son Kullanma Tarihi Geçme ihtimali Olan Mallar, Alıcı’ya Teslim Edilmesinin Ardından Alıcı Tarafından Ambalajı Açıldığı Takdirde iade Edilmesi Sağlık Ve Hijyen Açısından Uygun Olmayan Ürünler, Teslim Edildikten Sonra Başka Ürünlerle Karışan Ve Doğası Gereği Ayrıştırılması Mümkün Olmayan Ürünler, Abonelik Sözleşmesi Kapsamında Sağlananlar Dışında, Gazete Ve Dergi Gibi Süreli Yayınlara İlişkin Mallar, Elektronik Ortamda Anında ifa Edilen Hizmetler Veya Tüketiciye Anında Teslim Edilen Gayrimaddi Mallar, ile Ses Veya Görüntü Kayıtlarının, Kitap, Dijital içerik, Yazılım Programlarının, Veri Kaydedebilme Ve Veri Depolama Cihazlarının, Bilgisayar Sarf Malzemelerinin, Ambalajının Alıcı Tarafından Açılmış Olması Halinde iadesi Yönetmelik Gereği Mümkün Değildir.

Ayrıca Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden Önce, Tüketicinin Onayı ile ifasına Başlanan Hizmetlere ilişkin Cayma Hakkının Kullanılması Da Yönetmelik Gereği Mümkün Değildir.

Kozmetik Ve Kişisel Bakım Ürünleri, iç Giyim Ürünleri, Mayo, Bikini, Kitap, Kopyalanabilir Yazılım Ve Programlar, Dvd, Vcd, Cd Ve Kasetler İle Kırtasiye Sarf Malzemeleri (Toner, Kartuş, Şerit Vb.) İade Edilebilmesi İçin Ambalajlarının Açılmamış, Denenmemiş, Bozulmamış Ve Kullanılmamış Olmaları Gerekir.

Alıcı, Ödeme işlemlerini Kredi Kartı ile Yaptığı Durumda Temerrüde Düştüğü Takdirde, Kart Sahibi Banka ile Arasındaki Kredi Kartı Sözleşmesi Çerçevesinde Faiz Ödeyeceğini Ve Bankaya Karşı Sorumlu Olacağını Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder. Bu Durumda ilgili Banka Hukuki Yollara Başvurabilir; Doğacak Masrafları Ve Vekâlet Ücretini Alıcı’dan Talep Edebilir Ve Her Koşulda Alıcı’nın Borcundan Dolayı Temerrüde Düşmesi Halinde, Alıcı, Borcun Gecikmeli ifasından Dolayı Satıcı’nın Uğradığı Zarar Ve Ziyanını Ödeyeceğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder

işbu Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklarda Şikayet Ve İtirazlar, Aşağıdaki Kanunda Belirtilen Parasal Sınırlar Dâhilinde Tüketicinin Yerleşim Yerinin Bulunduğu Veya Tüketici İşleminin Yapıldığı Yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Veya Tüketici Mahkemesine Yapılacaktır.

Parasal Sınıra İlişkin Bilgiler Aşağıdadır:
01/01/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere, 2020 Yılı İçin Tüketici

Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Değeri:

1) 2.400 (İki Bin Dört Yüz) Türk Lirasının Altında Bulunan Uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

2) Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde 2.400 (İki Bin Dört Yüz) Türk Lirası İle 3.610 (Üç Bin Altı Yüz On) Türk Lirası Arasındaki Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

3) Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin Merkezlerinde 3.610 (Üç Bin Altı Yüz On) Türk Lirasının Altında Bulunan Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

4) Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere Bağlı İlçelerde 2.400 (İki Bin Dört Yüz) Türk Lirası İle 3.610 (Üç Bin Altı Yüz On) Türk Lirası Arasındaki Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri Görevli Kılınmışlardır.
İşbu Sözleşme Ticari Amaçlarla Yapılmaktadır.

Alıcı, Site Üzerinden Verdiği Siparişe Ait Ödemeyi Gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşmenin Tüm Şartlarını Kabul Etmiş Sayılır.

Satıcı, Siparişin Gerçekleşmesi Öncesinde işbu Sözleşmenin Sitede Alıcı Tarafından Okunup Kabul Edildiğine Dair Onay Alacak Şekilde Gerekli Yazılımsal Düzenlemeleri Yapmakla Yükümlüdür.

Satıcı: Camport Turz. İnş. Elk. Güv. Sist. San. Ve Tic. Ltd Şti.
Alıcı:
Tarih: