Manna Hotels & Kişisel Verilerin Korunması

MannaHotels.Com Sitesini Ziyaret Etmeniz Ve Bu Site Vasıtasıyla Sunduğumuz Hizmetlerden Yararlanmanız Sırasında, Size Ve Talep Ettiğiniz Hizmetlere İlişkin Olarak Elde Ettiğimiz Bilgilerin Ne Şekilde Kullanılacağı Ve Korunacağı, İşbu “Kvkk Politikası”nda Belirtilen Şartlara Tabidir.

Bu Web Sitesini Ziyaret Etmekle Ve Bu Site Vasıtasıyla Sunduğumuz Hizmetlerden Yararlanmayı Talep Etmekle İşbu “Kvkk Politikası”nda Belirtilen Şartları Kabul Etmektesiniz

Bugüne Kadar Manna Hotels Olarak Uğraştığımız İşlerin Hassasiyeti Gereğince Müşterilerimizden Ya Da Müşteri Adaylarımızdan Gelen Veriler Gizli Tutulmuş Ve Hiçbir Zaman Üçüncü Kişilerle Paylaşılmamıştır.

Kişisel Verilerin Korunması, Şirketimizin Temel Politikasıdır. Herhangi Bir Yasal Düzenleme Olmadan Önce De Şirket Ve iştiraklerimiz, Kişisel Verilerin Gizliliğine Büyük Önem Vermiş Ve Bunu Bir Çalışma İlkesi Olarak Benimsemiş Ve Çalışanlarına Da Bu İlke Doğrultusunda Çalışma Talimatlarını Vermiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Getirdiği Bütün Sorumluluklara Uymayı Da ETS Olarak Taahhüt Etmekteyiz. Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Prensipleri, iştiraklerimizi De Kapsamaktadır.

Şirketimiz Tarafından Hazırlanan Bu Politika, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kvkk”) Uygun Olarak Hazırlanmıştır. Kanun, Bugün İtibariyle Bütün Hükümleri İle Yürürlüğe Girmiştir. Sizlerden Rızanızla Ya Da Kanunda Sayılan Diğer Hukuka Uygunluk Gereği Elde Edilmiş Veriler, Sunmuş Olduğumuz Hizmetlerin Daha Kaliteli Hale Getirilmesi, Sizlere Sunulan Hizmetlerin Ve Kalite Politikamızın İyileştirilmesi Amacıyla Kullanılacaktır.

Yine Elimizdeki Bazı Veriler ise, Kişisel Olmaktan Çıkarılmakta Ve Anonimleştirilmektedir. Bu Veriler, istatistiki Amaçlarla Kullanılan Verilerdir Ve Kanun Uygulamasına Ve Politikamıza Tabi Değildir. Manna Hotels Kişisel Verilerin Korunması Ve işlenmesi Politikası, Müşterilerimizin, Müşteri Adaylarımızın, Çalışanlarımız İle Bizimle Çözüm Ortaklığı içinde Çalışan Şirketlerin Müşterileri Ve Çalışanlarının Ya Da Diğer Kişilerin Otomatik Olarak Elde Edilen Verilerinin Korunmasını Amaçlar Ve Bunlara ilişkin Düzenlemeleri İçerir.

Şirketimiz, Politikamızı Ve Yönetmeliğimizi Kanuna Uygun Olmak Ve Kişisel Verilerin Daha iyi Korunması Şartı ile Değiştirme Hakkına Sahiptir.

A) Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma: Manna Hotels, Topladığı Ya Da Kendisine Diğer Şirketlerden Gelen Verilerin Kaynağını Sorgular Ve Bunların Hukuka Uygun Ve Dürüstlük Kuralları Çerçevesinde Elde Edilmesine Önem Verir. Bu Çerçevede Manna Hotels’in Sunduğu Hizmetleri Satan Üçüncü Taraflara (Acentelerin Ve Diğer Aracı Kurumların) Kişisel Verilere Korunması Amacıyla Gerekli Uyarı Ve Bildirimleri Yapar.

B) Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olma: Manna Hotels, Kurum Bünyesinde Bulunan Bütün Verilerin Doğru Bilgi Olmasına, Yanlış Bilgi İçermemesine Ve Nihayet Kişisel Verilerde Değişiklik Olduğu Takdirde Bunları Kendisine İletildiği Takdirde Güncellemeye Önem Verir.

C) Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme: Manna Hotels, Ancak Sunduğu Ve Hizmet Sırasında Kişilerden Onayını Aldığı Amaçlarla Sınırlı Şekilde Verileri işler. iş Amacı Dışında Verileri işlemez, Kullanmaz Ve Kullandırtmaz.

D) İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma: Manna Hotels, Sadece Verileri işlendikleri Amaçla Sınırlı Ve Hizmetin Gerektirdiği Ölçüde Kullanır.

E) ilgili Mevzuatta Öngörülen Veya işlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme: Manna Hotels, Sözleşmeler Kaynaklı Verileri Kanunun İhtilaf Çıkma Süreleri, Ticaret Ve Vergi Hukukunun Gereklilikleri Kadar Bünyesinde Muhafaza Eder. Buna Karşın Bu Amaçlar Ortadan Kalktığında Veriyi Siler Ya Da Anonimleştirir.

Manna Hotels, Kullanıcı Verilerini ister Kendi Rızası ile Toplamış Olsun isterse Kanuna Uygun Bir Şekilde Toplamış Ya Da işlemiş Olsun Yine De Yukarıda Sıraladığımız Bu ilkeler Geçerlidir.

Manna Hotels Tarafından Web Sayfamızda Duyurulan İlgilimize Başvurarak Kendi Verisi İle İlgili Olarak;

A) Kişisel Verinizin işlenip işlenmediğini Öğrenme,
B) Kişisel Verileri işlenmişse Buna ilişkin Bilgi Talep Etme,
C) Kişisel Verilerin işlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,
Ç) Yurt içinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,
D) Kişisel Verilerin Eksik Veya Yanlış işlenmiş Olması Hâlinde Bunların Düzeltilmesini isteme,
E) Kanunda Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini Veya Yok Edilmesini isteme,
F) (D) Ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini isteme,
G) İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına itiraz Etme,
Ğ) Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak işlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme,
Haklarına Sahiptir. Manna Hotels Olarak Misafirlerimizin Tüm Bu Haklarına Saygılıyız.

Azami Tasarruf ilkesi Ya Da Cimrilik ilkesi Adı Verilen Bu ilkemize Göre Manna Hotels’e Ulaşan Veriler, Ancak Gerekli Olduğu Kadar Sisteme işlenir. Bu Nedenle Hangi Verileri Toplayacağımız Amaca Göre Belirlenir.

Gerekli Olmayan Veriler Toplanmaz. Şirketimize intikal Eden Diğer Veriler De Aynı Şekilde Şirket Bilişim Sistemlerine Aktarılır. Fazlalık Bilgiler, Sisteme Kaydedilmez, Silinir Ya Da Anonim Hale Getirilir. Bu Veriler, istatistiki Amaçlarla Kullanılabilir.

Özel Nitelikli Veriler Olan Sağlık Verileri Sadece Müşterilere Daha iyi Hizmet Vermek Ve Onların Sağlığını Korumak Amacıyla Alınır Ve Sistemde Özenle Tutulur.

Kanunen Saklanması Gereken Sürelerin Dolması, Yargı Süreçlerinin Tamamlanması Ya Da Diğer Gereklilikler Ortadan Kalktığında Şirketimiz Tarafından Bu Veriler Kendiliğinden Ya Da ilgili Kişinin Talebi Üzerine Kişisel Veriler Silinir, Yok Edilir Ya Da Anonim Hale Getirilir.

Manna Hotels Bünyesinde Bulunan Veriler, Kural Olarak ilgili Kişilerin Beyanı Üzerine Beyan Ettiği Şekilde işlenir. Manna Hotels; Müşterilerinin Ya Da Manna Hotels ile Temas Kuran Kişilerin Beyan Ettiği Verilerin Doğruluğunu Araştırmak Zorunda Olmadığı Gibi Bu Hukuken Ve Çalışma İlkelerimiz Nedeniyle De Yapılmaz. Beyan Edilen Veriler, Doğru Kabul Edilir.

Kişisel Verilerin Doğruluğu Ve Güncelliği İlkesi Manna Hotels Tarafından Da Benimsenmiştir. Şirketimizin Kendisine Ulaşan Resmî Belgelerden Veya ilgilisinin Talebi Üzerine işlemiş Olduğu Kişisel Verileri Günceller. Bunun için Gerekli Önlemleri Alır.

Kişisel Veriler Gizlidir Ve Manna Hotels’de Bu Gizliliğe Riayet Etmektedir. Kişisel Verilere Şirket içinde Ancak Yetki Verilmiş Kişiler Ulaşabilir. Manna Hotels Tarafından Toplanan Kişisel Verilerin Korunması Ve Yetkisiz Kişilerin Eline Geçmemesi Ve Müşterilerimizin Ve Müşteri Adaylarımızın Mağdur Olmaması için Gerekli Teknik Ve idari Bütün Tedbirler Alınmaktadır. Bu Çerçevede Yazılımların Standartlara Uygun Olması, Üçüncü Partilerin Özenle Seçilmesi Ve Şirket içinde De Veri Koruma Politikasına Riayet Edilmesi Sağlanmaktadır.

Telekomünikasyon Ve internet

Şirket İçinde Çalışanlara Tahsis Edilen Bilgisayar, Telefon, E-Posta Ve Diğer Uygulamalar Çalışana Sadece iş Amacı ile Tahsis Edilmiştir. Çalışan Şirketin Kendisine Tahsis Ettiği Bu Vasıtaların Hiç Birini Özel Amaçları Ve Şahsi iletişimi için Kullanamaz.

Şirket Bu Araçlar Üzerindeki Bütün Verileri Kontrol Edebilir Ve Denetleyebilir. Çalışan, işe Başladığı Andan itibaren Kendisine Tahsis Edilen Bilgisayarda, Telefonlarda Ya Da Diğer Araçlarda iş Dışında Başka Bir Veri Ya Da Bilgi Bulundurmayacağını Taahhüt Etmektedir.

Covid-19 Ve Salgın Hastalıklar Nedeniyle Çalışanlarımızdan ilave Sağlık Verileri Talep Edilebilecek Ya Da Toplanabilecek Ve Toplanan Veriler ilgili Resmi Makamlarla Paylaşılabilecektir.

Manna Hotels’in Kişisel Verileri Toplanması Ve işlenmesi Aydınlatma Metninde Belirtilen Amaçlar Doğrultusunda icra Edilecektir. Veriler, Sözleşmenin Kurulması Ve Müşterilere Daha iyi Hizmet Sağlanması Amacıyla Toplanmakta Ve işlenmektedir.

Manna Hotels, Gerek iş, Gerekse Çözüm Ortakları ile Veri Paylaşımı Yaparken Hukuka Uygun Davranmayı ilke Edinir. iş Ve Çözüm Ortakları ile Veri Gizliliği Taahhüdü ile Ve Ancak Hizmetin Gerektirdiği Kadar Veri Paylaşılmakta Ve Bu Taraflardan Mutlaka Veri Güvenliğinin Alınmasına ilişkin Tedbirleri Almaya Zorlanmaktadır.

Kanun’a Göre Kişilerin Irkı, Etnik Kökeni, Siyasi Düşüncesi, Felsefi inancı, Dini, Mezhebi Veya Diğer inançları, Kılık Ve Kıyafeti, Dernek, Vakıf Ya Da Sendika Üyeliği, Sağlığı, Cinsel Hayatı, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleriyle ilgili Verileri ile Biyometrik Ve Genetik Verileri Özel Nitelikli Kişisel Veridir. Manna Hotels Ayrıca, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde, Ayrıca Kurul Tarafından Belirlenen Yeterli Önlemleri Alır.

Manna Hotels, Hizmetlerin Daha iyi Verilebilmesi için Kişilerin Onayı ile Özel Nitelikli Verileri Ancak Toplandıkları Amaç için işleyebilir. Aracılığımızla Rezervasyon Yaptırdığınız Tesis, Covid-19 Kapsamında Çıkan Genelge Ve Yasal Düzenlemeler Gereği Misafirlerden, Kendilerine Ve Yakınlarına Ait Sağlık Verileri Gibi Özel Nitelikli Kişisel Veriler De Dahil Olmak Üzere Bazı Kişisel Veriler Talep Edebilir. Bu Kişisel Veriler, Gerektiğinde Resmi Merciler Ve Sağlık Kuruluşları ile Paylaşılabilir.